Privacy verklaring van Cooking4U

Cooking4U is een activiteit van Jack Waayen Multimediaservices, kortweg genoemd Cooking4U. 


Cooking4U  heeft deze privacyverklaring opgesteld om aan te geven hoe Cooking4U binnen haar organisatie met persoonlijke informatie omgaat.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Cooking4U t houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze           doelen en  type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

-          Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw                              persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw                   persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

Verwerking en bewaren van gegevens

Wij zijn op de hoogte van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen deze beschermen. Alle gegevens die door Cooking4U worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Cooking4U verwerkt  ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          Administratieve doeleinden;

-          Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

-          Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

- De overeengekomen opdracht.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Cooking4U de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam;

- Adres;

- (Zakelijk) Telefoonnummer;

- Tweede telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht.

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Cooking4U opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:


- Afhankelijk van de frequentie in bestellingen voor een periode van een maand tot maximaal 5 maanden en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Inzage en verzoek om verwijdering gegevens 

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Wanneer u ingelogd ben op uw account kunt u uw gegevens bekijken en wijzigen. 

Cooking4U zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit haar database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen. Na ontvangst van het verzoek, binnen 24 uur. Een verzoek tot verwijdering kan worden verzonden aan info@cooking4u.nl.

 

Ip-adres en cookies

Cooking4U gebruikt uw IP- adres voor de verwerking van problemen met haar server en voor de administratie van haar site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistieken met betrekking tot de website.

Cooking4U maakt gebruik van cookies

 

Contactgegevens

Als Cooking4U zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Cooking4U
Rijksweg Noord 93
6131 CK Sittard

Postadres:
Rijksweg Noord 93
6131 CK Sittard

T +31 (0) 650227040   
T +31 (0) 46 8883399 

Internet: www.cooking4u.nl
E-mail: info@cooking4u.nl 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u in onze Cookie policy pagina. OK